Din varmepumpe er forsikret i 5 år!

Vi gir deg trygghet for deg og din varmepumpe med varmepumpeforsikring i 5 år, med mulighet for forlengelse i ytterligere 9 år. Vil du ha  tilbud på varmepumpe inkludert forsikring ta kontakt med oss.

Ved skade forårsaket av storm, snøstorm, lyn, snøskred og jordskred, kommer du som kunde til å få erstatning for egenandelen som hus- og innboforsikringen ikke dekker.

Ved forlengelse av forsikringen etter 5 år vil også maskinskade dekkes.

Dine fordeler:

  • De første 5 årene er din varmepumpe forsikret mot uforutsette skader som følge av lynnedslag, storm, snøskred og jordskred som ikke er dekket av reklamasjon eller garanti.
  • Du får mulighet til å forlenge forsikringen i ytterligere 9 år (5 + 9 år).
  • Godtar du tilbudet og fortsetter forsikringen, er du forsikret mot alle maskinfeil, i tillegg til skader forårsaket av nevnte naturforhold.
  • Du får en trygghet som står i stil til forventet levetid.
  • Ved bruk av innboforsikring dekkes hele egenandel og eventuelt aldersfradrag av denne forsikringen.

Hva må du gjøre?

  • Ingenting. Vi registrerer forsikringen for deg og har allerede betalt forsikringen for 5 år. 
  • Du mottar et forsikringsbevis i posten kort tid etter montering med informasjon om din forsikring. Da vil du også få tilbud om å fortsette forsikringen. Den forlenges med 1 år av gangen.